Bài học về nghỉ hưu sớm #1: Tỷ Lệ Tiết Kiệm

BÀI HỌC VỀ NGHỈ HƯU SỚM #1: TỶ LỆ TIẾT KIỆM

Tôi đã dành gần 10 năm và 10.000 giờ đọc, suy nghĩ và viết về tiền bạc và việc theo đuổi sự tự do tài chính. Tôi vẫn còn vài năm cho đến khi về hưu sớm nhưng tôi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy đích đến. Tôi đã định tóm tắt một số bài học tôi đã học được theo thời gian, vì tôi muốn tạo ra một cái gì đó cố định hơn mà tôi có thể chia sẻ với mọi người.

Trong kế hoạch về về hưu, “số” của bạn thường được xác định là số tiền bạn cần để về hưu. Ví dụ một tỷ đồng là con số tôi đã đặt ra làm mục tiêu khi bắt đầu blog này. Tuy nhiên, tôi đã sai. Tỷ lệ tiết kiệm của bạn mới là con số quan trọng nhất!

Nếu bạn lấy thu nhập hàng năm, chi tiêu hàng năm và lợi tức đầu tư hàng năm, hầu hết mọi người sẽ thừa nhận rằng họ có sự kiểm soát nhất định về hai yếu tố đầu tiên. Thu nhập trừ chi tiêu của bạn sẽ bằng tiền tiết kiệm của bạn. Vì vậy, tỷ lệ tiết kiệm cá nhân của bạn là tỷ lệ phần trăm của thu nhập sau thuế mà bạn có thể tiết kiệm (và đầu tư) hàng năm:

Tỷ lệ tiết kiệm = 1-(Chi tiêu hiện tại/Thu nhập hiện tại)

Tôi sẽ bỏ qua các chi tiết, nhưng với một vài phương trình kế toán và giả định xấp xỉ, bạn có thể xác định số năm cho đến khi tiền tiết kiệm của bạn có thể tạo ra đủ thu nhập để hỗ trợ các chi phí của bạn.

camdohanoi1

Quy tắc chung: Nếu bạn bắt đầu từ con số không, bạn sẽ cần tỷ lệ tiết kiệm 50% để về hưu trong vòng 15-20 năm. Bạn sẽ cần tỷ lệ tiết kiệm 30% để về hưu trong vòng 25-30 năm.

Tôi đã thấy rằng phép tính thực sự hoạt động theo cách này. Bạn sẽ cần tiết kiệm gần một nửa thu nhập của mình thường xuyên để về hưu sớm. Hầu hết mọi người sẽ không bao giờ làm được điều này. Nhưng nó là có thể. Tài sản ròng của tôi là khoản nợ gần 1 tỷ đồng vào năm 2005. Tài sản ròng của vợ tôi là không. Trong 18 năm qua, chúng tôi đã tiết kiệm hơn 50% thu nhập của mình mỗi năm, trừ một năm tôi nghỉ việc và quay trở lại trường học. Nhiều mẹo khác về cách làm điều này sẽ được đề cập trong các bài viết tương lai.

Nếu bạn muốn có sự tự do tài chính, bạn phải tính toán và tập trung vào tỷ lệ tiết kiệm của mình.

Xem thêm: 

THÁCH THỨC VỀ TÀI CHÍNH? KHÔNG VẤN ĐỀ, ĐÂY LÀ CÁCH ĐỂ QUẢN LÝ KHOẢN VAY CỦA BẠN

NÊN CẦM ĐỒ HAY VAY TIỀN KHI VÍ CẠN, LƯƠNG CHƯA VỀ?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ VỐN KINH DOANH CHỈ VỚI 5 BƯỚC?

Đánh giá post