Làm thế nào để nghỉ hưu sớm?

camdolaisuatthaphanoi1

Chúng ta hãy thoát khỏi cuộc đua chuột (rat-race)! Nguồn ảnh: Họa sĩ Polyp.

Tôi đã dành hơn 13 năm và 10.000 giờ đọc, suy nghĩ và viết về tiền bạc và việc theo đuổi tự do tài chính. Tôi đã thử nhiều thứ; một số đã thành công và một số không.

Tôi vẫn còn vài năm nữa trước khi nghỉ hưu sớm nhưng tôi có thể nhìn thấy đích đến. Trong khi đó, tôi đã cố gắng rút ra một số bài học mà tôi đã học được trên đường đi dưới đây. Tôi không đến đây để nói với mọi người làm thế nào để sống cuộc đời của họ, nhưng đây là lời khuyên mà tôi sẽ truyền cho con cái của mình.

Bài học về Nghỉ hưu sớm #1: Tỷ lệ tiết kiệm

Bài học về Nghỉ hưu sớm #2: Kiếm nhiều hơn so với Chi tiêu ít hơn

Bài học về Nghỉ hưu sớm #3: Mua nhà và Thế chấp

Bài học về Nghỉ hưu sớm #4: Tôi có thể trả bao nhiêu cho chiếc xe ô tô?

Còn tiếp…

Đánh giá post