Mất bao lâu để GẤP ĐÔI số tiền bạn đang có?

Mất bao lâu để gấp đôi số tiền của bạn? Lời khuyên truyền thống cho rằng hãy sử dụng quy tắc 72 – lấy 72 và chia cho tỷ suất lợi nhuận hàng năm dự kiến của bạn để tính số năm để gấp đôi số tiền.

Vì vậy, nếu bạn mong đợi tài sản của bạn tăng 4% mỗi năm, thì chia 72 cho 4 sẽ cho bạn 18 năm trước khi số tiền của bạn gấp đôi. Nếu bạn mong đợi tài sản của bạn tăng 12% mỗi năm, thì sẽ mất 6 năm (72/12 = 6) để gấp đôi. Và cứ tiếp tục như vậy.

camdohanoi1

Mặc dù quy tắc 72 tiện lợi, nó cũng có một điểm yếu chí tử – nó chỉ có thể đo thời gian gấp đôi trên một khoản đầu tư duy nhất. Thật không may, không ai đầu tư như vậy. Không ai đầu tư tiền của họ một lần và sau đó không đầu tư nữa. Hầu hết mọi người thường thường xuyên thêm vào tài sản có thể đầu tư qua thời gian.

Do đó, nếu chúng ta muốn hiểu rõ bao lâu nó sẽ mất để gấp đôi số tiền của chúng ta, chúng ta nên điều chỉnh cho số tiền mới được thêm vào. Và đó chính xác là điều mà bài đăng trên blog này sẽ làm.

Dưới đây tôi cung cấp một khung công cụ mới để ước tính thời gian thực tế để gấp đôi số tiền của bạn. Tin tốt là có thể sẽ ít hơn bạn nghĩ. Hãy bắt đầu.

Xem thêm: KHÁM PHÁ BÍ QUYẾT QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐƠN GIẢN VÀ HIỆU QUẢ

Tác động của “Tỷ lệ tiết kiệm tài sản” đối với Thời gian Gấp đôi của bạn

Nếu bạn muốn tính toán thời gian cần để số tiền của bạn tăng gấp đôi, bạn trước tiên cần biết một cái gọi là tỷ lệ tiết kiệm tài sản. Khác với tỷ lệ tiết kiệm của bạn, đó là số tiền bạn tiết kiệm so với thu nhập của bạn, tỷ lệ tiết kiệm tài sản của bạn là số tiền bạn tiết kiệm so với tài sản của bạn.

Vì vậy, nếu bạn có tổng tài sản là 100.000 đô la (tức là tài sản trừ các khoản nợ) và bạn kỳ vọng tiết kiệm 20.000 đô la trong năm tới, thì tỷ lệ tiết kiệm tài sản của bạn là 20%. Công thức để tính tỷ lệ tiết kiệm tài sản là:

Tỷ lệ tiết kiệm tài sản = tiết kiệm hàng năm dự kiến / tổng tài sản

Tỷ lệ tiết kiệm tài sản của bạn quan trọng vì nó có thể giảm đáng kể thời gian cần để số tiền của bạn tăng gấp đôi. Ví dụ, nếu bạn tin rằng tài sản của bạn sẽ tăng 6% mỗi năm (sau lạm phát), theo quy tắc 72, số tiền của bạn sẽ tăng gấp đôi sau 12 năm (72/6 = 12).

Tuy nhiên, nếu tỷ lệ tiết kiệm tài sản của bạn là 10%, thì số tiền của bạn sẽ tăng gấp đôi trong thời gian không đến một nửa. Để hiểu rõ hơn, một người có 50.000 đô la với việc tiết kiệm 5.000 đô la mỗi năm trong khi có lợi suất hàng năm 6% sẽ đạt 100.000 đô la sau khoảng 5 năm và 1/2 so với 12 năm cho người không tiết kiệm hàng năm. Đó là một sự giảm đáng kể trong thời gian gấp đôi dự kiến chỉ từ sự tăng nhẹ về tiết kiệm hàng năm.

Đó là lý do tại sao việc biết bạn tiết kiệm bao nhiêu so với tài sản của bạn hàng năm là điều cần thiết để hiểu biết về thời gian cần để số tiền của bạn thực sự tăng gấp đôi. Với những điều nói trên, chúng ta hãy xem trong bao lâu số tiền của bạn sẽ tăng gấp đôi dựa trên các tỷ lệ tiết kiệm tài sản và tỷ lệ sinh lời khác nhau.

Xem thêm: TIỀN CÓ MUA ĐƯỢC HẠNH PHÚC? – LÝ GIẢI BẰNG NGHIÊN CỨU THỰC TẾ

Bao lâu để gấp đôi số tiền của bạn?

Nếu chúng ta muốn hiểu bao lâu để gấp đôi số tiền của bạn, chúng ta chỉ cần biết tỷ lệ tiết kiệm tài sản của bạn (được xác định ở trên) và tỷ lệ lợi suất dự kiến ​​của bạn.

May mắn, tôi đã làm việc này trong biểu đồ dưới đây cho các tỷ lệ tiết kiệm tài sản khác nhau và tỷ lệ lợi suất thực tế dự kiến. Lưu ý rằng tôi sử dụng lợi suất dự kiến trong khoảng 5% – 7% vì 5% là lợi suất thực tế dài hạn trên một danh mục cổ phiếu toàn cầu/trái phiếu Mỹ 80/20 (được cân bằng hàng năm) và 7% là lợi suất thực tế dài hạn trên danh mục cổ phiếu U.S. 100%:

camdohanoi2

Như bạn có thể thấy, khi tỷ lệ tiết kiệm tài sản của bạn tăng, thời gian để gấp đôi số tiền của bạn giảm một cách đáng kể. Với tỷ lệ tiết kiệm tài sản là 0% và lợi suất thực tế 7% (điểm nằm ở bên trái nhất trên đường màu xanh), bạn có thể mong đợi số tiền của bạn tăng gấp đôi sau hơn 10 năm. Tuy nhiên, với tỷ lệ tiết kiệm tài sản là 10%, thời gian gấp đôi này bị cắt giảm một nửa xuống còn khoảng 5 năm.

Để cụ thể hơn, bảng dưới đây cho thấy thời gian gấp đôi (tính bằng năm) cho các tỷ lệ tiết kiệm tài sản khác nhau và lợi suất dự kiến.

Tỷ lệ tiết kiệm tài sản Lợi suất dự kiến 5% Lợi suất dự kiến 6% Lợi suất dự kiến 7%
0% 14,2 11,9 10,2
1% 12,4 10,7 9,3
2% 11 9,6 8,5
3% 9,9 8,8 7,8
4% 9 8 7,2
5% 8,2 7,4 6,8
6% 7,7 6,9 6,3
7% 7,1 6,5 5,9
8% 6,7 6,1 5,6
9% 6,2 5,8 5,3
10% 5,8 5,4 5,1
15% 4,6 4,2 4,1
20% 3,8 3,5 3,4
30% 2,8 2,7 2,6

 

Bạn nên sử dụng bảng này để xác định xem khoảng thời gian khoảng bao lâu để tăng gấp đôi số tiền của mình dựa trên tình hình hiện tại.

Ví dụ, nếu bạn có 50.000 đô la trong tài sản có thể đầu tư và dự định tiết kiệm 4.000 đô la mỗi năm từ đây về sau, tỷ lệ tiết kiệm của bạn sẽ là 8%. Dựa vào bảng trên, và giả định lợi suất thực tế là 5%, điều này có nghĩa là số tiền của bạn nên tăng gấp đôi sau 6,5 năm.

Tất nhiên, tiền tiết kiệm và lợi suất đầu tư không bao giờ diễn ra suôn sẻ như vậy, nhưng đây sẽ là một ước tính đáng tin cậy cho dài hạn. Và đối với những người có tỷ lệ tiết kiệm tài sản vượt quá 30%, bạn không cần phải lo lắng. Số tiền của bạn sẽ sớm tăng gấp đôi đủ nhanh.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng công thức gấp đôi chỉ áp dụng cho lần đầu tiên bạn gấp đôi số tiền của mình. Sau khi số tiền của bạn đã tăng gấp đôi, bạn cần tính toán lại thời gian gấp đôi dựa trên tỷ lệ tiết kiệm tài sản mới của bạn.

Ví dụ, nếu bạn có 50.000 đô la và bạn đang tiết kiệm 5.000 đô la mỗi năm (tức tỷ lệ tiết kiệm tài sản là 10%) trong khi thu lãi 5%, thì bạn sẽ gấp đôi số tiền của mình sau khoảng 5,8 năm (từ bảng trên). Tuy nhiên, sau khi số tiền của bạn tăng gấp đôi lên 100.000 đô la, tỷ lệ tiết kiệm tài sản mới của bạn chỉ còn là 5% (5.000 đô la / 100.000 đô la).

Xem bảng trên (với lợi suất hàng năm 5%), điều này có nghĩa là sẽ mất 8,2 năm để gấp đôi số tiền của bạn từ đó. Vì vậy, trong khi việc gấp đôi từ 50.000 đô la lên 100.000 đô la mất 5,8 năm, việc gấp đôi từ 100.000 đô la lên 200.000 đô la sẽ mất 8,2 năm vì bạn không thay đổi số tiền tiết kiệm hàng năm. Nếu bạn muốn gấp đôi số tiền của mình trong vòng 5,8 năm nữa, bạn sẽ cần tăng số tiền tiết kiệm hàng năm lên 10.000 đô la để đạt tỷ lệ tiết kiệm tài sản 10% trở lại (10.000 đô la / 100.000 đô la).

Tôi nhấn mạnh điều này vì khung việc gấp đôi chỉ hoạt động dựa trên tỷ lệ tiết kiệm tài sản ban đầu mà bạn cung cấp. Nếu bất kỳ trong số những điều kiện đó thay đổi, bạn sẽ cần tính toán lại thời gian gấp đôi của bạn tương ứng.

Bây giờ chúng ta đã có một ý tưởng sơ bộ về thời gian cần để gấp đôi số tiền của bạn, hãy kết thúc bằng việc thảo luận vì sao điều này quan trọng.

Kết luận cuối cùng

Sau khi xem xét dữ liệu trên về thời gian thực tế để gấp đôi số tiền của bạn, có hai điểm quan trọng nổi bật như sau:

  • Sự gia tăng ban đầu trong tỷ lệ tiết kiệm của bạn dẫn đến sự giảm mạnh nhất trong thời gian để gấp đôi số tiền của bạn. Nói cách khác, việc tiết kiệm một số tiền nhỏ còn hơn không tiết kiệm gì cả.
  • Khi tỷ lệ tiết kiệm tài sản gia tăng, lợi tức dự kiến của bạn trở nên ít quan trọng hơn.

Tôi muốn nhấn mạnh hai điểm này vì chúng cho thấy tầm quan trọng tương đối của việc tiết kiệm so với đầu tư, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu. Mặc dù tôi luôn nhắc nhở về hiệu quả tích lũy lợi nhuận hợp thành, thực tế vẫn là cách nhanh nhất để gấp đôi số tiền của hầu hết mọi người là tiết kiệm thêm, chứ không phải theo đuổi lợi suất cao hơn.

Tất nhiên tỷ suất sinh lời của bạn có ý nghĩa, nhưng nó chỉ có ý nghĩa sau khi bạn đã làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền. Như Morgan Housel đã từng nói về Warren Buffett:

Nếu, vào độ tuổi 30, Buffett có 24.000 đô la thay vì 1 triệu đô la mà ông thực tế tích lũy được, và tiếp tục thu về cùng mức sinh lợi nhuận, ông sẽ có bao nhiêu tiền cho đến hiện tại?

19 tỉ đô la.

Điều đó là thấp hơn 97.6% so với giá trị tài sản ròng thực tế của Buffett là 81 tỉ đô la.

Điểm chủ yếu là 97.6% thành công hiện tại của Buffett có liên quan trực tiếp đến nền tảng ông xây dựng trong giai đoạn tuổi teen và đầu 20.

Quy tắc 72 tuy tuyệt vời, nhưng nó không thể sánh ngang với những người đủ kiên nhẫn để tiếp tục đầu tư trong cả cuộc đời.

Xem thêm: 6 SAI LẦM KHỦNG KHIẾP CẦN TRÁNH KHI THANH TOÁN NHANH HƠN CHO KHOẢN VAY THẾ CHẤP CỦA BẠN

Trung Tín hỗ trợ cầm cố tài sản với chi phí thấp: Bất động sản, Ô tô, Trang sức, Đồ điện tử… Liên hệ ngay với chúng tôi tại đây để nhận tư vấn.

Đánh giá post